5 Trilyon Dolarlık Enerji Ekosistemi

0
498
Enerji Ekosistemi

2040 yılına kadar enerji talebinin yarı oranında artması bekleniyor. Şu anda enerji sektörü yıllık ortalama 5 trilyon civarında bir harcama ile yürüyor. Bu rakam küresel gayri safi milli hasılanın %6 oranına denk geliyor ve enerji harcamaları bu konuda başı çekiyor. 2040 yılına kadar enerji alanında yapılacak olan harcamaların da artması bekleniyor.

ABD’de Durum

ABD’de her geçen gün yenilenebilir enerji sektörüne yönelik teknolojiler geliştiriliyor ve dijitalleşmenin büyük ölçüde sağlandığı enerji kaynakları sayesinde elektrik üretimi de gün geçtikçe güçleniyor. Ayrıca ülkede akıllı sokak lambaları gibi uygulamalar giderek artıyor. 2019 yılına kadar akıllı uygulamalardan yıllık 17 milyar dolar civarında bir tasarruf sağlanması bekleniyor.

Güneş enerjisine olan yatırımlarda ABD’de gün geçtikçe büyüyor ve bu alanda yeni teknolojiler üretiliyor. Her ne kadar yenilenebilir enerji kaynakları konusunda olumlu gelişmeler yaşansa da ülke hala yüksek oranda fosil yakıtlara bağlı kalarak enerjisini üretiyor. Özellikle doğalgazın neden olduğu egzoz emülsiyon miktarının azaltılması konusunda çalışmalar devam ediyor.

Elektrik Enerjisi Sektörüne 19 Trilyon Dolar Yatırım Yapılacak

Uluslararası Enerji Ajansının geçtiğimiz aylarda yayınladığı rapora göre 2016 ile 2040 yılları arasında elektrik enerjisine 19 trilyon 238 milyar dolar yatırım yapılacak ve bu yatırımların %58 kadarlık bir kısmı santral yapımında kullanılacak. Geriye kalan kısım ise elektriğin şehir sistemine iletilmesi ve dağıtılması için harcanacak.

Elektrik enerjisine yapılacak olan yatırım ile birlikte sisteme 7 bin 184 gigavatlık bir kapasite eklenmiş olacak. Böylelikle elektrik enerjisi tesislerinde toplam kurulu güç 11 bin 200 gigavata kadar ulaşmış olacak.

Yapılan açıklamada kurulu güce yapılacak olan eklemelerin büyük bir çoğunluğu OECD ülkelerinin dışındaki ülkelerden sağlanacak. Şu anda OECD dışındaki ülkelerde kurulu güce 4 bin 920 gigavat eklenmiş bulunuyor. OECD ülkelerinin de eklenmesi ile birlikte bu rakam 2 bin 264 gigavat civarında olacak.

30 Bin Panel Saat Başı Kurulacak

5 yıl içerisinde yapılacak yeni yatırımlar kapsamında dünya çapında ortalama saat başına 30 bin adet güneş paneli ve 2.5 rüzgar türbini kurulacak. Küresel çapta elektrik enerjisinde büyümenin %60’ı yenilenebilir enerji kaynaklar ile gerçekleşecek.

Bu büyüklükte bir rakam ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin kapasitesini aşmaya yetiyor. Bu rakamlara göre IEA önümüzdeki beş yıl için yenilenebilir enerji kaynaklarında büyüme tahminlerini yukarı çekti. 2015 yılında %23 paya sahip olan yenilenebilir enerji kaynakları, 2021 yılında %28 oranına kadar ulaşacak. Ayrıca 2021 yılına kadar fotovoltatik güneş enerjisi pili maliyetlerinin dörtte bir oranında, rüzgar enerjisi maliyetlerinin ise %15 civarında düşmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda yenilenebilir enerji alanında adeta bir patlama yaşandı. yeni teknolojilerin ve yatırımların da devreye girmesi ile birlikte güneş ve rüzgar enerjisi alanında büyük gelişmeler yaşandı diyebiliriz. Gelişmelerin bu şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki on yılda enerji ihtiyacının yarısından fazlası, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilecek.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Geçtiğimiz yıl itibari ile Türkiye’de 269.8 milyar kilovatsaat elektriğin 131.8 milyar kilovatsaat kadarı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Toplam enerji üretimi içindeki pay %44.3 oranından, %48.9 oranına kadar yükseldi.

Elektrik üretiminde akarsu ve baraj santrallerinin 66 milyar 930 milyon kilovatsaatlik katkısı bulunuyordu. Ayrıca rüzgar enerjisi santrallerinden 15 milyar 419 milyon 756 bin kilovatsaat kadar elektrik üretildi. Rüzgar gücünün toplam elektrik üretimine katkısı ise %5.7 oranında gerçekleşmiş oldu.

Türkiye geçmiş yıllara oranla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını artırmış oldu. Dünya genelinde gerçekleşen hız kadar olmasa bile olumlu gelişmelerin son dönemlerde yaşandığını kabul edebiliriz. Yerli üretime hız verilmesi de yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları açısından önem arz ediyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here