Biyokütle Enerjisi Nedir?

0
36074
biyokütle enerjisi, biyokütle enerjisi nedir, biyokütle nedir, biomass nedir, bitkisel enerji kaynakları, biyogaz, biyodizel, biogaz
biyokütle enerjisi, biyokütle enerjisi nedir, biyokütle nedir, biomass nedir, bitkisel enerji kaynakları, biyogaz, biyodizel, biogaz

Biyokütle enerjisi nedir sorusunun cevabını vermeden önce, biyokütle veya biomass nedir sorusunun cevabını bilmemiz gerekiyor. Tüm detaylarıyla biyokütle ve biyokütle enerjisi hakkında ki bilgiler şunlardır.

Biyokütle Nedir? Biomass Nedir?

Biyokütle, bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan organizmaların belirli bir zamanda sahip olduğu kütleye denir. Biyokütle’nin eş anlamlı tanımı ise canlıkütle demektir. Biyokütle 2 çeşittir. Bunlar, bitkisel kökenli ve hayvansal kökenli kütlelerdir.

Biomass ise biyokütle’nin ingilizce kelime anlamıdır.

Biyokütle’ye fosil kökenli karbonun enerji içeren formu da denilmektedir.

Biyokütle atıkları ise kısaca şunlardır;

 • Tarım ve ormancılıktaki bitkisel ürün atıkları,
 • Ürün işlemeden açığa çıkan bitkisel atıklar,
 • Kağıt üretiminde açığa çıkan lifli bitkisel atıklar,
 • Mantar atıkları, v.b…

Biyokütle Enerjisi Nedir?

Biyokütle enerjisi, biyokütle atıklarının yakılarak veya farklı işlemlerden geçirilerek kullanılması sonucunda elde edilen enerji çeşidine denir. Biyokütle enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında gösterilmektedir. Aynı zamanda temiz enerji kaynakları arasında olduğu da söylenebilir.

Biyokütle enerjisi kullanımı 2 çeşittir. Bunlar klasik kullanım ve modern kullanımdır.

Klasik biyokütle enerji kullanımı, yakacak odunlardan ve hayvansal atık yani tezek’ten oluşur. Klasik kullanımın en büyük özelliği, biyokütle atığını doğrudan yakarak ısı enerjisi elde edilmesidir.

Modern biyokütle enerjisi kullanımı ise enerji ormancılığı ürünleri, enerji tarımı ürünleri, tarım endüstrisi bitkisel ürün atıkları ve kentsel atıklar’dan elde edilir.

Biyokütle materyal, çeşitli tekniklerle işlenerek katı, sıvı ve/veya gaz yakıtlara çevrilir. Çok çeşitli biyokütle yakıtı bulunmaktadır. Bu yüzden, biyokütle enerjisi geleceğin temiz, sürüdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında gösterilmektedir.

Biyoyakıt

Biyokütleden ısı enerjisi veya elektrik enerjisi üretmek mümkündür. Bu yüzden biyokütleden biyoyakıt üretilmektedir. Bazı biyoyakıtlar fosil yakıtlar ile karıştırılarak da kullanılmaktadır. Bunun için en büyük örnek biyodizel denilebilir.

Neden Biyoyakıt Kullanmalıyız?

Biyoyakıt kullanmamız için pek çok sebep vardır. Kısaca sebepleri şunlardır;

 • Fosil yakıtların çevreye verdiği zararı azaltmak için,
 • Egzoz emisyonlarının insan sağlığına ve çevreye verdiği zararı azaltmak için,
 • Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için,
 • Kırsal bölgelerin ekonomik ve teknolojik olarak gelişmesi için biyoyakıtlar kullanılmalıdır.

Biyoyakıtlar Kaça Ayrılır?

Biyoyakıtlar temel olarak 3’e ayrılır. Bunlar, katı biyoyakıtlar, gaz biyoyakıtlar ve sıvı biyoyakıtlar‘dır.

1. Katı Biyoyakıtlar: Biyokömür ve Biyobriket (Biyopelet) olmak üzere 2 çeşittir.

2. Gaz Biyoyakıtlar: Biyogaz, Biyosentez Gazı ve Biyohidrojen olmak üzere 3 çeşittir.

3. Sıvı Biyoyakıtlar: Biyodizel, Biyoetanol (Etbe), Biyometanol (Mtbe) ve Biyo-oil olmak üzere 4 çeşittir.

Biyokütle Enerjisi Elde Etme Yöntemleri

Biyokütle enerjisi elde etmek için 3 temel yöntem kullanılmaktadır;

 • Fiziksel yöntemler,
 • Isıl yöntemler,
 • Biyokimyasal ve mikrobiyal yöntemler ile biyoyakıt elde eilebilmektedir.

Bazı biyokütle enerjisi elde etme yöntemleri ve kullanım alanları şunlardır;

Orman Atıkları: Orman atıkları “Havasız Çürütme” tekniği kullanılarak biyogaz’a dönüştürülür. Buradan elde edilen biyogaz ise elektrik üretiminde kullanılır.

Tarım Atıkları: Tarım atıklarından “Piroliz” tekniği kullanılarak Etanol elde edilir. Etanol ise ısınma amacıyla kullanılır.

Enerji Bitkileri: Enerji bitkileri doğrudan yakılır ve hidrojen elde edilir. Su ısıtma amacıyla kullanılır.

Hayvansal Atıklar: Hayvansal atıklardan “Fermantasyon” tekniği kullanılarak Metan elde edilir. Daha çok otomobillerde kullanılır.

Organik Çöpler: Organik çöplerde ise “Gazlaştırma” tekniği kullanılarak Metanol elde edilir. Metanol ise uçaklarda kullanılır.

Algler: Canlı organizmalar olan algler “Hidroliz” tekniğine tabii tutularak Sentetik Yağ elde edilir. Roketlerde kullanılır.

Enerji Ormanları: “Biyofotoliz” tekniği ile dizel elde edilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here