Bu Kolej Elektriğini Güneşten Üretiyor !

0
654
Kolej Elektriğini Güneşten Üretiyor

Denizli Ted kolejinde bulunan dört binanın çatılarını güneş panellerle kaplayarak 514,62 kWp gücünde bir GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurduk. Atıl durumda duran çatılarımızın güneş alan kısımlarının hemen hemen tamamını 1906 adet ve her biri 270 wp polikristal güneş paneli kaplayarak örnek bir projeye imza attık.

Kurucu Müdür Fatih Canpolat her şeyden önce öğrencilerimize temiz, yeşil enerji ile ihtiyacını karşılayan bir okulda okuma şansı vermiş olmanın gururunu yaşıyoruz diyerek “TED Denizli Koleji Güneş Enerjisi Santrali” hakkında şu bilgileri verdi: “Çünkü bu bir bakış açısı, bir felsefe – İnsan ve doğa dostu enerji kaynaklarının yaygınlaşması lazım.

Herkes enerji tasarrufunun önemi, kaynakların verimli kullanılması gerektiği, temiz ya da yeşil enerjiye geçilmesinin yararları konusunda hem fikir. Diğer taraftan, herkes HES ler, termik santraller, doğalgaz santralleri ve nükleer santrallerin insan ve doğaya zararlı olduğunu kabul ederken bunlar hala en büyük enerji üretim biçimleri olarak durmaktadır.

İşte bu nedenle, öncelikle yarının insanlarının yenilenebilir enerji kaynakları daha iyi tanıması, anlaması ve kullanması konusunda eğitilmesinin doğrudan yatırımlar kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada TED Denizli Kolejinde öğrencilerimize İngilizce, matematik, fen gibi dersleri çok iyi öğretiyoruz, onlara spor ve sanat alanında çok iyi imkânlar ve fırsatlar sunuyoruz ve onlar da girdikleri sınavlardan ve katıldıkları yarışma veya müsabakalardan çok iyi sonuçlar elde ediyorlar.

Ancak, tüm bu akademik başarı ve becerilerden de önemlisi onlara şöyle bir anlayış kazandırmak istiyoruz. İnsanlar, her türlü ilişkilerinde, üretim ve tüketim davranışlarında insana ve doğaya dost bir edim içinde olmalıdırlar. Öğrencilerimize bu tutum ve davranışları kazandırabilmek için her türlü eğitsel içerik ve faaliyetin yanı sıra onlara sunduğumuz yaşam alanlarında da bu anlayışın, bu felsefenin yansımalarını görmelerini, fark etmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

Okulumuz aynı zamanda bir Avrupa Eco-Schools üyesidir ve çevre eğitimi konusunda yaptığımız çalışmalar nedeniyle önümüzdeki günlerde Yeşil Bayrakla ödüllendirilecektir. Dolayısıyla, hem ders programlarımız hem Eco-School çalışmalarımızla bir yandan eğitsel faaliyetlerle çevreyi, doğayı koruma ve sürdürülebilir kılma anlayışının öğrencilerimize benimsetilmesini gözetiyor bir yandan da onlara bu anlayışla yapılmış bir fiziksel okul ortamı sunuyoruz.

Okul binalarımızı yaparken yüksek yalıtımlı, enerji tasarruflu, doğal ışık ve havalandırmadan optimum derecede yararlanan, estetik, sadelik, fonksiyonellik ve güvenliği bir arada sunan tasarımlar ile insan sağlığına zararsız malzemelerin kullanılmasına özen gösterdik. Atık su ve kanalizasyon yönetimi için bir de biyolojik atık tesisi kurduk.  Şimdi de bir yıldan uzun bir süredir yapımı süren Güneş Enerjisi Santralimizi devreye sokarak temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten elektrik üretimine başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

265 ton karbon salınımını biz önlemiş olacağız…

“Sürdürülebilir enerji özelliği taşıyan güneş enerjisi mevcut en temiz enerji üretim teknolojisidir ve doğa dostudur. Örneğin, TED Denizli Koleji GESi sayesinde 800.000 kWH’lik enerji üretimi ile bir yılda yaklaşık 265 ton karbon salınımını biz önlemiş olacağız.  Yani doğalgaz ile bu miktardaki elektrik enerjisi üretilmiş olsaydı bir yılda 265 ton karbon atmosfere salınmış olacaktı.” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji sektörünün teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması gereken bir alan olduğuna değinen Fatih Canpolat: “Bu okulun öğrencileri burada kullanılan teknolojileri görüp tanıyacaklar, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı hakkında bilinçlenecekler ve yarın kendi yaşantılarında, iş hayatlarında hatta kendi evleri ve işyerlerinde bunları kullanıyor olacaklar. Bu projenin en büyük kazanımı da bu olacak.” dedi.

Türkiye’de bir ilk…

Yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi üreterek kendi tüketiminden fazla elektrik enerjisi üretecek ve fazlasını satarak gelir elde edecek Türkiye’nin ilk okulu olarak örnek bir projeyi hayata geçirdik. Yüksek güvenlikli ve optimizerlı fotovoltaik sistem ile kurduğumuz TED Denizli Koleji Güneş Enerjisi Santrali 514,62 kWp kurulu gücündedir ve sistemin inverter gücü 428,2 kWe’dir.

GES’imizin yılda 800.000 kWh elektrik üretmesi beklenmektedir. Bu, Okulumuzun bir senelik elektrik tüketiminin yaklaşık 1,5 katıdır.  Böylelikle, ürettiğimiz fazla elektrik enerjisini şehir şebekesine aktararak dağıtıcı firmaya elektrik satacağız. Bu yatırımla Okulumuz enerji fiyatlarındaki artışlara karşı kendini korumaya alacak, ayrıca fazlalık enerjinin şebekeye satışından da gelir elde edecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here