Eczacıbaşı Esan Güneş Enerjisi Santrali – Muğla

eczacıbaşı esan güneş enerjisi santraliEczacıbaşı Esan Güneş Enerjisi Santrali Muğla’da kurulmuştur. Güneş enerjisi tesisinin toplam kurulu gücü 470 kW ‘tır.

Muğla‘da bulunan 0.47 MW‘lık bu güneş enerjisi santrali, PVGIS ile hesaplama yaptığımızda yıllık ürettiği elektriği bulabiliyoruz.

Güneş enerjisi tesisi yıllık ortalama 731.000 kWh elektrik enerjisi üretebiliyor.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin yıllık tükettiği elektrik enerjisi miktarı 3.036 kWh ‘tir.

Dört kişilik aileyi 1 konut olarak baz aldığımızda, eczacıbaşı esan güneş enerjisi santrali ürettiği elektrik ile yıllık yaklaşık 240 adet konutun enerji ihtiyacını karşılayabiliyor.

Ayrıca bu güneş enerji tesisi , doğaya salınan karbon dioksit içinde ciddi fayda sağlıyor.

Günlük hayatımızda ve sanayi alanında kullanılan elektriğin üretimi için kWh başına doğaya karbon salınımı veriliyor.

Ama tamamen temiz enerji ile üretim yapan bu tesis sayesinde, 1 kWh başına 0,6 kg CO2 salınımı engelleniyor.

Buda demek oluyorki, 731.000 kWh yıllık elektrik üreten eczacıbaşı esan güneş enerjisi santrali, yıllık 438.600 kg CO2 ‘nin doğaya salınımı engelleniyor.

Ayrıca doğaya salınması engellenen bu karbondioksit sayesinde birçok ağaç kurtarılıyor.

Lisanssız elektrik üretimi yapan bu tesis sayesinde yaklaşık 39.872 adet ağacı kurtarıyor.

Çünkü doğada 1 adet ağaç yıllık yaklaşık 11 kg CO2 ‘ti tutabiliyor.

Ayrıca tesisin devlete sattığı elektrikten yıllık kazandığı gelir ise yaklaşık olarak 268.000 TL kadardır.

Tesisin Kurulu Gücü : 0.47 MW

Yıllık Enerji Üretimi : 0.73 GW

Güneş Paneli Markası : bilinmiyor

İnverter Markası : bilinmiyor

Popüler Yazılar

Son Yazılar