Entar Güneş Enerjisi Santrali – Kayseri

entar enerji güneş enerjisi santraliEntar enerji firması tarafından kayseri’de kurulmuştur. Güneş enerjisi tesisinin toplam kurulu gücü 8000 kW ‘tır.

Kayseri’de bulunan 8 MW’lık bu güneş enerjisi santrali, PVGIS ile hesaplama yaptığımızda yıllık ürettiği elektriği bulabiliyoruz.

Güneş enerjisi tesisi yıllık ortalama 11.600.000 kWh elektrik enerjisi üretebiliyor.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin yıllık tükettiği elektrik enerjisi miktarı 3.036 kWh ‘tir.

Dört kişilik aileyi 1 konut olarak baz aldığımızda, entar enerji güneş enerjisi santrali ürettiği elektrik ile yıllık yaklaşık 3.820 adet konutun enerji ihtiyacını karşılayabiliyor.

Ayrıca bu güneş enerji tesisi , doğaya salınan karbon dioksit içinde ciddi fayda sağlıyor.

Günlük hayatımızda ve sanayi alanında kullanılan elektriğin üretimi için kWh başına doğaya karbon salınımı veriliyor.

Ama tamamen temiz enerji ile üretim yapan bu tesis sayesinde, 1 kWh başına 0,6 kg CO2 salınımı engelleniyor.

Buda demek oluyorki, 11.600.000 kWh yıllık elektrik üreten entar enerji güneş enerjisi santrali, yıllık 6.960.000 kg CO2 ‘nin doğaya salınımı engelleniyor.

Ayrıca doğaya salınması engellenen bu karbondioksit sayesinde birçok ağaç kurtarılıyor.

Lisanssız elektrik üretimi yapan bu tesis sayesinde yaklaşık 632.700 adet ağacı kurtarıyor.

Çünkü doğada 1 adet ağaç yıllık yaklaşık 11 kg CO2 ‘ti tutabiliyor.

Ayrıca tesisin sattığı elektrikten yıllık kazandığı gelir ise yaklaşık olarak 4.800.000 TL kadardır.

Tesisin Kurulu Gücü : 8 MW

Yıllık Enerji Üretimi : 12 GW

Güneş Paneli Markası : test

İnverter Markası : test

Popüler Yazılar

Son Yazılar