Güneş Enerjisine Özel Proje Finansmanı

0
1444
Güneş Enerjisine Özel Proje Finansmanı
Güneş Enerjisine Özel Proje Finansmanı

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili finansman modeli halen ülkemizde yetersiz ve geliştirilmesi gerekiyor. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü derneğinden yapılan açıklamaya göre, bankaların yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanı için birbirleri ile yarışması gerekiyor.

Özellikle güneş enerjisi sektörü ülkemizde oldukça verimli alanlara sahip ve yüksek bir potansiyel içeriyor. Ancak yatırımların yetersizliğinden dolayı, istenen kapasiteye ulaşılamıyor. Yatırımlardaki en büyük sorun ise bankaların verecekleri krediler karşılığında teminat istemeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca güneş enerji sistemlerinde yatırım araçlarına sigorta faktörünün de gelmesi gerekiyor. Yatırımcı herhangi bir nedenden dolayı zarara uğradığında, sigorta firmaları bu zararı telafi etmeli.

Özel finansman sisteminde eksikliklerin giderilmesi ile birlikte, sektörde reel bir büyümenin gerçekleşmesi beklenebilir. Bankalardan çekilen kredilerden istenen teminatta yatırımcının elde edeceği elektrik enerjisinin parasal değeri göz önünde bulundurulmalıdır.

Pazarın giderek büyümesi halinde daha farklı finansman modellerine ve çözüm önerilerine ihtiyaç olacak.

Güneş Enerjisi Yatırımlarında Yerel Yönetimlerin Daha Çok Görev Üstlenmesi Gerekir

Hâlihazırda yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji kaynaklarına destekleri oluyor. Ancak verilen bu destek hala yeterli düzeyde değil. Yerel yönetimlerin özellikle güneş enerji yatırımlarında daha fazla destek sağlaması, sektörün önünü açacak faktörlerdendir.

Yatırımlar sonucunda hayata geçirilen projelerden elde edilen elektriği öncelikle yerel yönetimlerin ve kamu sektörünün kullanması gerekir. Bu sayede diğer sektörlere de örnek teşkil edilmiş olunur.

Güneş Enerjisinde Hedef Büyük Olmalı

gunes-enerjisi-2023-hedefi2023 yılında güneş enerjisi yatırımlarında ve projelerin hayata geçirilmesinde umut vadeden gelişmelere imza atılmalı. Şu anda 600 megawatt gücünde yapılabilecek lisanslı projelere ait ihaleler bekliyor. Ayrıca toplamda 8 bin megavat civarında elektrik üretebilecek kapasiteye sahip YEKA alanları mevcut.

İhaleye hazır olan projelerin hayata geçirilmesi durumunda 2023 yılına kadar 10 bin megavat civarında bir üretim olması bekleniyor.

Devletin sağlamış olduğu yüksek teşvik oranları ile birlikte 2009 yılından 2015 yılına kadar %50 oranında bir maliyet düşüşü söz konusu. Bu durum yatırımların hızlanmasında oldukça etkili oldu ve 2025 yılına kadar teşvikler sayesinde maliyetlerin %57 oranında düşmesi bekleniyor.

Maliyetlerin düşmesi ile birlikte güneş panellerinden elde edilen enerji miktarı %18’den %20′ ye kadar yükseldi.

Yatırımcılara sağlanacak kredilerde sağlanacak kolaylıklarla birlikte bu oran daha da yükselebilir. Ayrıca güneş enerji sistemlerinde yerli üretime tamamen geçilmesi ile birlikte üretim hacmi artabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here