Kamu İhale Hukuku Hakkında Genel Bilgi

0
579
Kamu İhale Hukuku

Kamu İhale Hukuku’nun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girmeden evvel, Devlet İhale Kanununa göre kamu ihaleleri gerçekleştirilmekteydi. Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunundan farklı olarak hem kamu alımlarını, hem de satış ve kiralama gibi konuları düzenlemekteydi. Kamu İhale Kanunu’nun yalnızca kamu alımlarını düzenlemiş olması nedeniyle, Devlet İhale Kanununun satış ve kiralamaya dair hükümleri de halen yürürlüktedir.

Kamu ihaleleri daha önce İdare Hukuku’nun bir alt başlığı olarak incelenmekteydi. Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdikten sonra ise, bu alanın kendine özgü yapısı gereği ayrı bir hukuk dalı olarak incelenmesi eğilimi ortaya çıktı. Gerçekten de kamu ihale sözleşmeleri birer özel hukuk sözleşmesi olduğundan, bu sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıklara da özel hukuk kuralları uygulanmaktadır. Diğer yandan, Türk Ceza Kanununda ihale sürecine ilişkin bir takım suç düzenlenmiştir. İhaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarının, ihale hukukunun genel yapısı bilinmeden tam olarak anlaşılabilmesi mümkün değildir. Yine, kamu ihalelerine iştirak eden şirketler arasında ciddi rekabet ihtilafları yaşanmaktadır.

Görüleceği üzere, çok farklı hukuk dallarıyla yakın ilişki içerisinde olan kamu ihalelerinin, İdare Hukuku’nun bir alt başlığı olarak incelenmesi yerine, Kamu İhale Hukuku adıyla ayrı bir hukuk dalı olarak incelenmesi daha yerinde olmuştur. Kamu İhale Hukuku alanında son dönemde çok kapsamlı ve yararlı eserler de kalem alınmıştır. Yine bu alanda önemli ulusal ve uluslararası organizasyonlar da gerçekleştirilmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here