Küresel Isınma Nedir? Küresel Isınmanın Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

3
56303
küresel ısınma, küresel ısınmanın nedenleri, küresel ısınmanın sonuçları, küresel ısınmanın etkileri, küresel ısınmaya karşı neler yapabiliriz, küresel ısınma ve türkiye
küresel ısınma, küresel ısınmanın nedenleri, küresel ısınmanın sonuçları, küresel ısınmanın etkileri, küresel ısınmaya karşı neler yapabiliriz, küresel ısınma ve türkiye

Küresel ısınma, sanayide yaşanan devrimden günümüze kadar çok yüksek miktarda karbona sahip yakıtların şehir ve sanayilerde bolca kullanılması sonucu, yeryüzünde ve alt troposferde sıcaklıkların çok artmasına denir.

Sanayileşme ve şehirleşmenin hızla gelişmesi sonucunda kullanılan bu yakıtlar yüzünden doğaya aşırı miktarda sera gazı yayılır. Oluşan bu gazlar da doğal dengede olan sıcaklıkların artmasına sebep olur. Son yıllarda dünyayı tehdit eden bu oluşum birçok canlının zarar görmesine sebep oluyor ve daha büyük sorunlara da yol açabilir.

Yapay bir şekilde artan sıcaklıklar sonucu dünyanın yapısı ve canlılığı zamanla olumsuz yönde değişiyor. Bütün bu olumsuzlukların yanında iklimlerin oluşması için önemli olan sera gazları , eğer olmasaydı yeryüzünde sıcaklıklar da çok daha düşük seviyelerde olacaktı.

Yapılan araştırmalara göre; ölmüş canlıların kalıntılarının oksijen olmayan ortamlarda doğaya karışması sonucu oluşan fosil yakıtların, çok fazla kullanılmasından dolayı yeryüzünün ihtiyacından daha fazla sera gazı oluşmuştur. Bu durum da, iklimlerin ve sıcaklıkların doğal seyrinden çıkıp olumsuz yönde etkilenmesine sebep oluyor.

Ozon, metan, karbondioksit gibi gazlara verilen isim olan sera gazları, fosil yakıtların hala aşırı kullanılıyor olmasından dolayı gün geçtikçe çoğaldığı için küresel ısınmayı her geçen gün daha da aktif hale getiriyor.

Küresel Isınma Nedenleri Ve Sonuçları

Küresel Isınmanın Nedenleri Nelerdir?

Belirli bir zaman içinde gerçekleşen hava şartlarının gözlemlenmesi sonucu ortaya çıkan iklimin, yapısını bozan küresel ısınma , dünyanın bugüne kadar gerçekleşmiş sıcaklık döngülerini beklenenin aksine çeviriyor.

Bir milyar gibi bir sürede yaşanan sıcaklık ve soğukluk dönemlerinde yaşanan istikrar bozuluyor ve son dönemde olması beklenen sıcaklık düşüşleri son yüzyılda gerçekleşmiyor. Sıcaklıklara doğal olarak etki eden faktörlerin dışında, insan hatasından kaynaklı ısınma daha fazla oluyor.

Küresel ısınmanın nedenleri birçok farklı etkene dayanmakla birlikte, doğanın kendi dengesinden kaynaklanan doğal etkiden ve insan davranışları sonucu oluşan yapay etkiden söz edilebilir. Kendiliğinden gerçekleşen oluşumların küresel ısınma üzerindeki etkileri güneş ve dünya hareketleri ile alakalıdır.

Güneşte meydana gelen döngüsel hareketlerde oluşan değişmeler sonucu, güneşin zararlı ışınlarının yeryüzüne daha fazla ulaşması sonucu hem iklimler değişiyor hem de küresel ısınma artıyor. Güneşin meydana getirdiği radyasyon miktarının yeryüzünde artış göstermesi sonucunda ise ozon tabakası da değişikliğe uğramaktadır.

Dünyanın döngüsel hareketlerinde ise yapılan araştırmalar sonucunda, güneş çevresindeki konumunda değişmeler kaydedildi. Bunun yarattığı etki ise dünyada meydana gelen sıcak ve soğuk dönemlerdir. Sıcak dönem olarak düşünülebilecek son yıllardaki küresel ısınma süreci bu etkenden de kaynaklanabilmektedir.

Ortalama 4,5 yılda bir pasifik okyanusunda doğu yönünden batı yönüne doğru esmesi gereken alize rüzgarı durma noktasına geliyor. Bunun sonucunda da okyanustaki sıcak ve soğuk su dengesi bozulduğu için küresel ısınmanın etkenleri arasında yer alıyor. El Nino denilen bu etki oluştuğu konum gereği Türkiye’nin ikliminde kayda değer bir değişiklik yaratmasa da dünyanın genel dengesini bozuyor. Ve küresel ısınma için önemli bir sebep haline geliyor.

Küresel ısınmanın sebepleri arasında en önemli yere sahip olan insan kaynaklı oluşumlar en fazla etkiye sahip olanlarıdır. İnsan davranışları ve alışkanlıkları sonucu oluşan sera etkisi, küresel iklim değişikliği konusunda en büyük sebeptir.

Isınma ve sanayide artık insanların vazgeçemeyeceği yakıtlar haline gelen kömür, doğalgaz ve petrolün kullanım alanı genişledikçe doğada meydana gelen sera etkisi ve küresel ısınma , kaçınılmaz oluyor. Çok uzun yıllarda meydana gelen ve insanlık için önemli görülen bu yakıtların, uzun sürelerde oluşmasına rağmen, tüketme konusunda çok hızlı olan insan tarafından çok kısa sürelerde yok edilmesi, oluşan sera etkisinin gücünü artırıyor.

Doğaya salınan aşırı miktardaki karbondioksit ve diğer zararlı gazlar iklimlerin ve yeryüzünün dengesini bozuyor. Dünyada sınırlı miktarda bulunan ve yerine tekrarı gelmeyecek olan bu yakıtlar son yüzyılda düşünülmeden yaşamın her alanına girdiği için, olumsuz sonuçları da kullanımı kadar kısa sürelerde ortaya çıkıyor.

Yıllar geçtikçe ozon tabakasında meydana gelen incelme ve oluşan aşırı miktardaki sera gazları yeryüzünde zamanla iklimlerin bütünüyle değişeceğinin sinyalini veriyor.

Şehirleşmenin de getirdiği fosil yakıt kullanımındaki artışın yanında, şehirlerin ısı noktaları olması da küresel ısınma sebepleri arasındadır. Kalabalık nüfusa sahip şehirlerde doğal iklim yapısının bozulması kaçınılmaz bir durumdur. Şehirleşmiş yapıdaki bölgelerde gerçekleşmesi gereken hava akımı ve doğal olaylar insan etkisinde dolayı görevini yapamıyor ve o bölgelerde aşırı ısınma meydana gelebiliyor.

Dünyanın bir bütün olarak son yüzyılda çok fazla geliştiği ve şehirleştiği düşünülürse bu durumun sıcaklık üzerindeki etkisi de anlaşılabilir.

Küresel Isınmanın Sonuçları Nelerdir?

Küresel ısınmanın etkileri ise yeryüzü için pek de iç açıcı değildir. Dünyanın tüm noktalarında ve tabakalarında hissedilen küresel ısınmanın sonuçları, en belirgin haliyle kutup bölgelerindeki buzların erimesi olarak görülüyor. Deniz sularında yükselme ve oluşan toprak kayıpları da küresel ısınma sonucunda oluşan diğer olumsuz durumlardır.

Küresel ısınma ile birlikte birçok ülkede konumlarına göre artan sel ve taşkınlar yüzünde her yıl birçok insan ve diğer canlılar zarar görüyor. Bunun yanında normalden çok uzun süren kuraklık yaşanan bölgelerde de yine canlı hayatı büyük kayıp yaşıyor. Kışları mevsim normallerinden sıcak geçerken, baharın erken gelmesi iklimlerdeki etkiyi gösteriyor.

Bu değişikliklere alışık olmayan ve yeni oluşumlarda yaşayamayacak canlı ve bitkiler zamanla azalıyor ya da yok oluyor. Çevre sorunları arasında en başta gelen küresel iklim değişikliği insanın vermiş olduğu zarardan dolayı meydana gelerek yine insan hayatını etkiliyor.

Küresel Isınmaya Karşı Neler Yapabiliriz?

Küresel ısınma ile mücadele için; insan davranışlarından dolayı meydana gelen ormansız alanların çoğaltılması adına yoğun bir şekilde her bölgeye ağaç dikimi yapılmalıdır.

Fosil yakıtlarla çalışan makineler yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Bu konuda çalışmalar yapan birkaç ülke gelecek zamanda fosil yakıt kullanımını kaldırmayı hedeflemektedir.

Şehirleşmenin en önemli etkenlerden olduğu küresel ısınmanın engellenmesi için, kırsal alanlardan şehirlere olan göç engellenmelidir. Köy yaşamından örnek alınarak bir yaşam alanı oluşturulmalıdır.

Gelişmenin etkisi ve sonucu olarak giderek büyüyen sanayinin çevre açısından daha iyi koşullarda yürütülmesi gerekir. Atıklar ile ilgili yasal mevzuatların bütün ülkelerde katılaşması gerekir.

Alternatif enerji olarak kullanılacak elektrik, fosil yakıtlardan değil; su, buhar ya da rüzgar gücüyle üretilmelidir.

İnsanlık için çok önemli olan enerji kaynakları gereksiz yere tüketilmemeli ve servet olarak görülüp tasarruf yapılmalıdır.

Kullandığımız birçok materyalin geri dönüşümü mümkündür. Bizlerde geri dönüşüm hakkında kendimizi ve çevremizi bilinçlendirerek, küresel ısınma yı engelleyebiliriz.

Küresel Isınmanın Türkiye’ye Etkileri Nelerdir?

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle kaplı bir ülke olması nedeniyle, farklı bölgelerinde yaşanan iklimlerin ozon tabakasının incelmesi ve sera gazlarından çok fazla etkilenmesi demektir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda artan sıcaklıklardan dolayı çöl iklimine yaklaşması durumu söz konusudur.

Su kaynaklarında oluşan azalma giderek kendini daha fazla hissettirecek ve zamanla içecek su ihtiyacı çoğalacaktır.

Topraklarda yaşanacak değişiklik bir ülkenin olmazsa olmazı olan tarımı zarara uğratır. Bu durum ise ülkelerin kalkınmasında önemli sorunları ortaya çıkarır. Türkiye de bir tarım ülkesi olduğu için toprak ve su çok önemli kaynaklardır.

Kyoto Protokolü Nedir?

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda, dünyanın bir bütün halinde sorumluluk alması ve sonuçları engellemesi için, birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve anlaşması kapsamında yer alan Kyoto protokolü, doğaya salınan sera gazı miktarının azaltılması amacı ile yol çıkmıştır. Kyoto protokolünü onaylayan 38 ülke tarafından uygulanacak birçok kural vardır. Sanayileşmiş ülkeler tarafından kabul edilen önlemler sayesinde küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek amacı vardır.

Küresel Isınma İle İlgili Sloganlar

Çevre sorunlarına duyarlı örgüt ve vakıflar tarafından yürütülen birçok çalışmanın kapsamında insanları uyarmak için küresel ısınma ile ilgili sloganlar bulunmuştur.

  • Çevreni koru, geri dönüşüme destek ver!
  • Buzullar erirse dünyamız sular altında kalır bu nedenle küresel ısınmaya hayır!
  • Fişini çek kullanmadığın zaman küresel ısınma artıyor aman!
  • Suyunu ve elektriğini boşa harcama küresel ısınmaya destek olma!

Ayrıca küresel ısınma ile ilgili afişler isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.

3 Yorumlar

  1. Çok teşekkür ederim ödevime çok yardımcı oldunuz aradım aradım sonunda bu siteyi buldum 10 numara 5 yıldız
    Site dediğin böyle olur işte

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here