Lisanssız Enerji Sektöründe Bir Dönem Kapandı mı?

0
1665
trafo merkezi

Oldukça sancılı süreçlerden geçerek ülkemiz enerji sektöründe yer bulmaya çalışan yenilenebilir enerji sektöründe bir dönemin kapandığına dair güçlü sinyaller gelmeye başladı.

TEİAŞ’ın en son açıkladığı Ağustos 2016 Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Kapasite Tahsisi tablosunda trafo merkezlerinin boş kapasiteleri açıklanmıştı. TEİAŞ tarafından tahsis edilen toplam trafo kapasitelerinin %100‘nü aşan oranlarda tahsis edildiği görülmüştü.

Fırat Aksa EDAŞ’ın açıkladığı 2016/Haziran Ayı “Teknik Değerlendirme” sonuçları incelendiğinde ise  toplam 156 başvurudan sadece 4 tanesinin kabul edildiği görülmektedir. Teknik değerlendirmeyi geçen başvuruların 3 tanesi 100 Kva, bir tanesi 500 Kva gücünde tahsis talebinde bulunmuştur.

Van gölü Edaş’ın açıkladığı 2016/Temmuz Ayı “Teknik Değerlendirme” sonuçları incelendiğinde ise  toplam 45  başvurudan  45 tanesi de kapasite yetersizliğinden dolayı olumsuz sonuçlanmıştır.

Meram Edaş’ın açıkladığı 2016/Haziran Ayı “Teknik Değerlendirme” sonuçları incelendiğinde ise toplam 45 başvurudan 13 tanesi de kapasite yetersizliğinden dolayı olumsuz sonuçlanmıştır.

Dağıtım şirketlerinin olumsuz cevaplandırdığı başvuruların sayısının çokluğundan ve TEİAŞ’ın açıkladığı kapasite raporundan  görülmektedir ki limitsiz olmayan TEİAŞ trafo merkezlerinin boş kapasitelerinin tamamı Lisanssız elektrik üretimi talebinde bulunan yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Bundan sonraki süreçte yeni başvurular daha önceden kapasite tahsisi yapılmış ancak çeşitli sebeplerle iptal edilen başvurulardan veya süresinin dolması sebebiyle geçerliliğini yitiren çağrı mektupları sebebiyle açığa çıkacak trafo kapasiteleri için değerlendirilebilecektir.

TEİAŞ tarafından yeni trafo merkezleri kurulmadığı veya mevcut trafo merkezlerine ilave güç arttırımı yapılmadığı takdirde bundan sonraki dönemler de kar amaçlı kurulacak Lisanssız enerji santralleri için çağrı mektubu başvurusunda bulunmanın teknik açıdan bir anlamı kalmamıştır.

Sektörün hala gelişme sürecinde olduğu bu dönemde Trafo merkezi kapasitelerinin dolmuş olması lisanssız elektrik üretimi sektöründe bir süre sonra ciddi bir duraksamanın işareti olarak değerlendirilebilir. Türkiye’nin güneş enerjisi hücresi ve solar paneli üretmeyi hedeflediği de dikkate alındığında bu sektörün canlı tutulmasının gerekliliği ortadadır.

Sektörün tekrar hareketlenmesi için öz tüketime yönelik taleplerin ve çatı uygulamalarının arttırılması gerekmektedir. Lisanssız enerji üretiminde şu ana kadar ihmal edilen çatı uygulamaları ve öz tüketim amaçlı projelerini hem finansal açıdan hemde  mevzuat açısından destekleyecek düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir.

Yorum sizlerin…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here