Online Giyim Modası Nedir?

0
155
https://www.onlinegiyim.com/ kadin ic giyim ve erkek ic giyim modelleri fantazi gecelik sutyen ve pijama takimlari

Giyim tasarımcılarının geniş pazarlara ulaşma isteği küresel çalışmalara yön vermekte ve giysilerin yaratıcılığı konusunda farklı perspektifler oluşturmaktadır. Online giyim alışverişi olgusu oluşturulma sürecinde toplumsal mekanizmaların etkisi altında kalırken sonucu itibariyle de kimi zaman insanların kendilerini ifade etme, kimi zaman statü simgesi olma, kimi zaman da farklılık yaratabilme misyonunu sahiplenerek topluma öncülük etme eğilimi göstermektedir. Tasarımcıya çok fazla görevin düştüğü bu süreç gerçekte takım çalışmasıyla ve bu sürece etkisi olan kişilerin bireysel becerileriyle değer kazanmaktadır. Bu anlamda sürecin karmaşıklığı, biraz da kavramın sosyal bir olgu olmasından ileri gelmektedir. Dolayısıyla da online giyimin geniş kitlelere sunulması geçmişten beri karmaşık bir yapıya sahip olmuştur.

Online Giyim Modası

Moda, küresel boyutta bakıldığında, kitle iletişim araçları vasıtasıyla bir yandan “moda kitleleri” yaratırken diğer yandan bu kitleler arasında kendini ifade etmeye çalışan bireysel farklılıklara da çeşitli açılımlar sunmaktadır. Farklılaşma kavramı tüketim içerisinde de yer almaktadır. Online giyim alışverişinin yayılımında ‘Tabana İnme Kuramını’ savunan George Simmel, farklılaşma kavramına dikkat çekerek; metaların sürekli ve devinimli bir şekilde farklılaştığını, özellikle bu farklılaşmanın moda da kendini gösterdiğini ifade etmektedir. Simmel ve Veblen, Tabana İnme Kuramında moda döngüsü içerisinde moda olan ürünün önce üst sınıflar tarafından kullanılıp, zamanla alt sınıflara doğru yayıldığını; bu süreç içerisinde üst sınıfların da alt sınıflardan kendilerini farklılaştırmak için yeni modalar ürettiğini savunmaktadır. Tabana İnme Kuramına karşı Blumer’in ortaya attığı kolektif seçim kuramı ise moda önderliğini yalnızca üst sınıflarla sınırlandırmayıp, birçok bireyin ortak beğenilerinin bir noktada toplanması ile modanın oluşup yayıldığını vurgulamaktadır.

Charles W. King tarafından oluşturulan, yatay akım modeli olarak yapılandırılmış kitle pazarı kuramı da modanın kitle üretimin ve kitle iletişimin aynı anda hareket etmesi sonucu oluşup, tüm sosyoekonomik sınıflara aynı anda yayıldığını söylemektedir. Modanın yayılım şekillerinde görüldüğü üzere tüm kuramlarda ortak olan şey giysi ve giyimdir. Günümüz toplumlarında giyim modası, bireylerin maddi ve manevi varlığını tamamlayan, kimliğini tanımlayan ve kendilerini ifade etme tarzı olan temel bir gereksinim haline gelmiştir. Bu yüzden değişen modayı çok yakından izlemek bireyler için önemli ve gerekli görülmektedir. Günümüzde modada öncülüğü birçok alanda olduğu gibi medya özellikle de görsel medya belirlemektedir. İletişim teknolojileriyle her kesimden bireye aktarılmakta ve böylece medya, modada öncü çalışmaların mecrası olarak tanıtıma destek vermektedir. Modanın toplum içinde görünürlüğü ilk adımda defilelerle başlamaktadır. Birbirinden farklı giysilerin podyumlarda kendinden sıkça söz ettiren mankenlerce sergilenmesi modaya olan dikkati artırmakta ve yeni bir döngünün başlamasını sağlamaktadır. İşin bir diğer boyutu bu defilelerin kitle iletişim araçlarıyla hedef kitlelerine ulaştırılmasıdır. Bu konuya basın da büyük ilgi göstermektedir. Böylece basın ve reklam aracılığıyla moda toplumda görünür kılınmaktadır.

Bayan korse online giyim sektöründe satışı en çok yapılan ürünlerin en başında yer almaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here