Rüzgar ve Güneş Enerjisinde Maliyetler Düşürüldü

0
534
Rüzgar ve Güneş Enerjisinde Maliyetler

Günümüzde artık teknolojinin gelişmesi ile birlikte yenilenebilir enerji kullanımına yönelik geliştirilen sistemlerin maliyetlerinde de gözle görülme bir azalma yaşanıyor. Bu alanda yatırımların çoğalmasının da bunda büyük bir payı var.

Yaratıcı finansman modellerinin geliştirilmesi aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının, fosil yakıtlar karşısında rekabet gücü elde etmesini sağladı.

Bundan 10 yıl öncesine kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik olarak kurulan sistemler çok pahalıya mal oluyordu. Hükümetlerin desteği olmadan bu tür yatırımlara kimse girmek istemiyordu. Birçok kişi devlet desteği olmadan bu tür yatırımların sürdürülemeyeceğini savunuyordu.

Ancak son zamanlarda yenilenebilir enerji cephesinden olumlu haberler geliyor ve bu haberler, yenilenebilir enerji yatırımlarının artık pahalı olmadığı yönünde. Küresel ısınma ile birlikte iklim değişikliklerin ciddi boyutlara ulaşması, yenilenebilir ve geri dönüşümlü enerji kaynaklarına olan ihtiyacı gündeme taşıdı.

Bu konuda dünya çapında devletler hareket geçti ve soruna çözüm olmak adına, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik bir takım kanunlar çıkardılar ve bu alanda yatırımların hızlanması için kolaylıklar sağladılar.

Bu konuda Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) yayınladığı bir rapor var ve rapora göre yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetinin, fosil kaynaklı enerji kaynaklarının maliyetinden daha ucuz olduğu belirtiliyor. Ayrıca raporda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının daha verimli olduğu da belirtiliyor. Özel olarak raporda rüzgar enerjisinde yatırım maliyetlerinin oldukça düştüğü belirtiliyor.

Fosil Yakıtlarla Rekabet Edilebilecek

WEF raporuna göre dünya genelinde elektrik üretiminin %62’si fosil kaynaklı yakıtlardan karşılanıyor. Bu yakıtlar arasında kömür ve doğalgaz başı çekiyor. Ayrıca bu yakıtların bir gün son bulacağı raporda belirtilenler arasında. Ancak rüzgar enerjisi teknolojilerinde yaşanan gelişme ve ilerleme, bu yakıt türünün hem tükenmez hem de verimli çalıştığını ortaya koyuyor. Özellikle son 5 yıl içerisinde yaşanan gelişmeler, yenilenebilir enerji türlerinin gelecek vaat ettiğini ortaya koydu.

Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) göre, rüzgar türbinlerinin kapasiteleri son on yılda büyük bir gelişme kaydetti ve %25 oranından, %50 oranına kadar yükseldi. Rüzgar türbinlerinde geliştirilen dijital çözümler sayesinde verimlilik yarı oranında artırıldı.

Şu anda dünya üzerinde Rüzgar enerjisinin öncü ülkelerinden bir tanesi olan ABD, 2009 yılından 2015 yılına kadar maliyetleri %60 oranına kadar düşürebilmeyi başardı.

Dünya Genelinde Maliyet %30 Düştü

Dünya çapında bilinen ekonomi firması Bloomberg New Energy Finance (BNEF) tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan verilere göre yenilenebilir enerji alanında öncü sayılan 60 ülkede güneş enerjisinden elde edilen elektriğin megavat fiyatı 1,65 milyon dolara kadar düştü.

Bunu 1,66 milyon dolar ile rüzgar enerjisi takip ediyor ve maliyetlerin düşmesindeki en büyük etken, ekipman maliyetlerinin oldukça azaltılması olarak görülüyor. Ayrıca yeni fikirlerin bu alanda uygulanması ve enerji politikalarında yaşanan olumlu gelişmelerinde fiyatların düşmesi üzerinde büyük etkileri bulunuyor.

WEF tarafından yayınlanan rapora göre rüzgar enerjisi maliyetleri son üç yılda %30 civarında bir düşüş gösterdi. 2015 yılında güneş enerjisine olan yatırım ise 161 milyar dolar civarında kaydedildi. Bunu 110 milyar dolar ile rüzgar enerjisi yatırımları takip etti. En sonda ise hidroelektrik santralleri yer alıyor. Büyük çapta inşa edilen hidroelektrik santrallerinin dışındaki tüm yenilenebilir enerji kaynaklarına şu ana kadar toplam 15,2 milyar dolar yatırım yapıldı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here