Teknopark İstanbul Güneş Enerjisi Santrali – İstanbul

teknopark istanbul güneş enerjisi santraliTeknopark İstanbul Güneş Enerjisi Santrali İstanbul’da kurulmuştur. Güneş enerjisi tesisinin toplam kurulu gücü 456 kW ‘tır.

İstanbul‘da bulunan 0.45 MW‘lık bu güneş enerjisi santrali, PVGIS ile hesaplama yaptığımızda yıllık ürettiği elektriği bulabiliyoruz.

Güneş enerjisi tesisi yıllık ortalama 607.000 kWh elektrik enerjisi üretebiliyor.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin yıllık tükettiği elektrik enerjisi miktarı 3.036 kWh ‘tir.

Dört kişilik aileyi 1 konut olarak baz aldığımızda, teknopark istanbul güneş enerjisi santrali ürettiği elektrik ile yıllık yaklaşık 199 adet konutun enerji ihtiyacını karşılayabiliyor.

Ayrıca bu güneş enerji tesisi , doğaya salınan karbon dioksit içinde ciddi fayda sağlıyor.

Günlük hayatımızda ve sanayi alanında kullanılan elektriğin üretimi için kWh başına doğaya karbon salınımı veriliyor.

Ama tamamen temiz enerji ile üretim yapan bu tesis sayesinde, 1 kWh başına 0,6 kg CO2 salınımı engelleniyor.

Buda demek oluyorki, 607.000 kWh yıllık elektrik üreten teknopark istanbul güneş enerjisi santrali, yıllık 364.200 kg CO2 ‘nin doğaya salınımı engelleniyor.

Ayrıca doğaya salınması engellenen bu karbondioksit sayesinde birçok ağaç kurtarılıyor.

Lisanssız elektrik üretimi yapan bu tesis sayesinde yaklaşık 33.109 adet ağacı kurtarıyor.

Çünkü doğada 1 adet ağaç yıllık yaklaşık 11 kg CO2 ‘ti tutabiliyor.

Ayrıca tesisin devlete sattığı elektrikten yıllık kazandığı gelir ise yaklaşık olarak 250.000 TL kadardır.

Tesisin Kurulu Gücü : 0.45 MW

Yıllık Enerji Üretimi : 0.6 GW

Güneş Paneli Markası : Sharp Solar

İnverter Markası : bilinmiyor

Popüler Yazılar

Son Yazılar