Türk Traktör Güneş Enerjisi Santrali – Ankara

türk traktör güneş enerjisi santraliTürk Traktör Güneş Enerjisi Santrali Ankara’da kurulmuştur. Güneş enerjisi tesisinin toplam kurulu gücü 62 kW ‘tır.

Ankara‘da bulunan 0.06 MW‘lık bu güneş enerjisi santrali, PVGIS ile hesaplama yaptığımızda yıllık ürettiği elektriği bulabiliyoruz.

Güneş enerjisi tesisi yıllık ortalama 88.800 kWh elektrik enerjisi üretebiliyor.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin yıllık tükettiği elektrik enerjisi miktarı 3.036 kWh ‘tir.

Dört kişilik aileyi 1 konut olarak baz aldığımızda, türk traktör güneş enerjisi santrali ürettiği elektrik ile yıllık yaklaşık 29 adet konutun enerji ihtiyacını karşılayabiliyor.

Ayrıca bu güneş enerji tesisi , doğaya salınan karbon dioksit içinde ciddi fayda sağlıyor.

Günlük hayatımızda ve sanayi alanında kullanılan elektriğin üretimi için kWh başına doğaya karbon salınımı veriliyor.

Ama tamamen temiz enerji ile üretim yapan bu tesis sayesinde, 1 kWh başına 0,6 kg CO2 salınımı engelleniyor.

Buda demek oluyorki, 88.800 kWh yıllık elektrik üreten türk traktör güneş enerjisi santrali, yıllık 53.280 kg CO2 ‘nin doğaya salınımı engelleniyor.

Ayrıca doğaya salınması engellenen bu karbondioksit sayesinde birçok ağaç kurtarılıyor.

Lisanssız elektrik üretimi yapan bu tesis sayesinde yılda yaklaşık 4.843 adet ağacı kurtarıyor.

Çünkü doğada 1 adet ağaç yıllık yaklaşık 11 kg CO2 ‘ti tutabiliyor.

Ayrıca tesisin devlete sattığı elektrikten yıllık kazandığı gelir ise yaklaşık olarak 44.400 TL kadardır.

Tesisin Kurulu Gücü : 0.06 MW

Yıllık Enerji Üretimi : 0.08 GW

Güneş Paneli Markası : Heckert Solar

İnverter Markası : bilinmiyor

Popüler Yazılar

Son Yazılar