Viessmann Güneş Enerjisi Santrali – Manisa

viessmann güneş enerjisi santraliViessmann Güneş Enerjisi Santrali Manisa’da kurulmuştur. Güneş enerjisi tesisinin toplam kurulu gücü 432 kW ‘tır.

Manisa‘da bulunan 0.43 MW‘lık bu güneş enerjisi santrali, PVGIS ile hesaplama yaptığımızda yıllık ürettiği elektriği bulabiliyoruz.

Güneş enerjisi tesisi yıllık ortalama 624.000 kWh elektrik enerjisi üretebiliyor.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin yıllık tükettiği elektrik enerjisi miktarı 3.036 kWh ‘tir.

Dört kişilik aileyi 1 konut olarak baz aldığımızda, viessmann güneş enerjisi santrali ürettiği elektrik ile yıllık yaklaşık 205 adet konutun enerji ihtiyacını karşılayabiliyor.

Ayrıca bu güneş enerji tesisi , doğaya salınan karbon dioksit içinde ciddi fayda sağlıyor.

Günlük hayatımızda ve sanayi alanında kullanılan elektriğin üretimi için kWh başına doğaya karbon salınımı veriliyor.

Ama tamamen temiz enerji ile üretim yapan bu tesis sayesinde, 1 kWh başına 0,6 kg CO2 salınımı engelleniyor.

Buda demek oluyorki, 624.000 kWh yıllık elektrik üreten viessmann güneş enerjisi santrali, yıllık 374.400 kg CO2 ‘nin doğaya salınımı engelleniyor.

Ayrıca doğaya salınması engellenen bu karbondioksit sayesinde birçok ağaç kurtarılıyor.

Lisanssız elektrik üretimi yapan bu tesis sayesinde yaklaşık 34.036 adet ağacı kurtarıyor.

Çünkü doğada 1 adet ağaç yıllık yaklaşık 11 kg CO2 ‘ti tutabiliyor.

Ayrıca tesisin devlete sattığı elektrikten yıllık kazandığı gelir ise yaklaşık olarak 245.000 TL kadardır.

Tesisin Kurulu Gücü : 0.43 MW

Yıllık Enerji Üretimi : 0.62 GW

Güneş Paneli Markası : Viessmann

İnverter Markası : bilinmiyor

Popüler Yazılar

Son Yazılar