Yenilenebilir Enerji Üretimi – 1

0
1923

Yenilenebilir Enerji Üretimi Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi bütün dünyada kullanılan ve giderek daha fazla kullanılan bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi, güneş panelleri ve güneş pilleri ile güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirerek yenilenebilir enerji üretimi yapılmaktadır. Bu sistem dünya üzerinde gün ışığının bulunduğu her bölgede güneş enerjisi kullanılarak elektrik enerjisi üretilebilir.  Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü nasıl olmaktadır ?

Güneş enerjisi:

Yenilenebilir Enerji Üretimi

Güneş ışıkları  güneş panellerine temas ederek silisyum elementinin artı ve eksi kutuplar oluşturarak zıt kutuplar tarafından çekilerek bir akım oluşmasını sağlar. Oluşan bu akım enerji hatları ile sisteme aktarılır ve güneş pili tarafından depolanır. Güneş pilinde düşük voltajda üretilmiş olan elektrik enerjisi inverter ile yükseltilerek şehir şebekesine verilir veya ev şebekesi içinde kullanılabilir.

solar module

Güneş enerjisi ile üretilen elektrik enerjisi ülkemizde ; çiftçiler tarafından tarla sulama projelerinde, elektrik şebekesinin bulunmadığı köy, kasaba gibi dağlık yörelerde,  yüksek elektrik faturası ödemekten bıkmış elektrik kullanıcısı ev sakinleri veya fabrika sahipleri tarafından, balık çiftlikleri tarafından, deniz üzerinde balık yetiştiriciliği yapan çiftliklerde, şehir içinde aydınlatma direklerinde kısacası elektrik ihtiyacı olan her alanda kullanılmaktadır.  Güneş enerjisi ile üretilen elektrik hem çok ekonomik hem de sürekli üretilebilir olduğu için  kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Biokütle enerjisi ile elektrik üretimi:

biyokutle

Günümüzde  şeker kamışı, buğday, tahıl bitkilerinden elde edilen enerjiye bio enerji denilmektedir. Bu bitkilerin fermante edilerek açığa çıkarılan ısı enerjisi  elektrik enerjisine dönüştürülür ve  elektrik enerjisi üretilir. Bu sistem tarım ülkelerinde tarladaki mahsulün hasat edilmesinin ardından tarlada kalan sap ve kök kısımlarının toplanıp işlenmesi ile elde edilir. Bu sistemde enerji üretimi için bitki ve besin tedariği sürekli olmadığı için maliyeti yüksek olmaktadır.

Geri dönüşüm ile enerji üretimi:

recyle energy

Ülkemizde mutfak atıklarının toplanması ve bu mutfak atıklarının geri dönüştürülmesi ile enerji üretimi yaygınlaşmış ve hem geri dönüşüm hem de enerji üretimi yapılır hale gelmiştir. Belediyeler ile ortak yapılan çalışma ile evlerden toplanan mutfak atıkları katı atık geri dönüştürme merkezlerinde farmante edilip metan gazı elde edilir. Elde edilen metan gazları gaz jeneratörlerinde yakılarak elektrik enerjisi üretilir. Üretilen elektrik enerjisi şehir şebekesine verilerek halk tarafından kullanılır. Bu sistemde il yatırım maliyeti ortalama bir maliyete sahip olduğundan, mutfak atıkları sürdürülebilir ve sürekli tedarik edilebilir atıklar olduğundan yıl boyunca elektrik enerjisi elde edilebilir. Hem atıklardan kurtulduğumuz hem de enerjiyi daha ucuza mal ettiğimiz için ülkemizde bir çok şehirde katı atık dönüştürme tesisleri kurulmuş ve elektrik enerjisi üretilmeye başlanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here