Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

0
6267
yenilenebilir enerji üretimi
yenilenebilir enerji üretimi, alternatif enerji üretimi, temiz enerji üretimi, yeşil enerji üretimi, doğal enerji üretimi

Yenilenebilir enerji üretimi yöntemleri çok fazladır. Sanayi gelişiminin ekonomik gelişmeye dönüştüğü günümüzde enerji ihtiyacı giderek artmıştır. Ve ülkeler var olan enerji kaynakları için bir birleri ile kıyasıya yarış haline girmiş. Enerji kaynakları uğruna savaşlar yaşanmaya başlamıştır.

Enerji kaynaklarının tükendiği ve günümüzde bu kadar önemli olması nedeniyle doğa da var olan ve belirli enerjilere sahip; su, rüzgar, güneş, hidroelektrik, hidrojen, deniz, okyanus gibi enerji kaynakları için yenilenebilir enerji üretimi yöntemleri geliştirilmiş ve enerji üretimleri gerçekleştirilmiştir.

Yenilenebilir enerji üretimi yöntemleri hem ekonomik olarak maliyeti düşük bir şekilde enerji üretimi sağlıyor, hem çevreci olarak enerji üretimi sağlıyor. Hem de doğada sınırlı olarak var olan enerji kaynaklarını kullanmadan enerji ürettiği için geleceğin temiz enerji üretimi yöntemleri olmuştur.

Yenilenebilir enerji üretimi ve kaynakları

 1  Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi

ruzgar enerjisiRüzgar hızının yeterli olduğu bölgelerde rüzgar türbinleri ve rüzgar gülleri kullanılarak rüzgarda bulunan hareket enerjisi ve kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülerek enerji elde edilir.

Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi yöntemi çok uzun süreli düşük maliyetli ve kaynak gerektirmeden enerji elde edilebilen bir yöntemdir. Ve yenilenebilir enerji üretimi için en çok tercih edilen doğal enerji kaynakları arasındadır. Bu yüzden ülkemizde özellikle çanakkale ve balıkesir gibi birçok şehrimizde rüzgardan elektrik üretilmektedir.

 2  Güneş enerjisi çok önemli yenilenebilir enerji üretimi yöntemidir

gunes enerjisiGüneş ışığının güneş panellerine temas etmesi ile elektrik enerjisi elde etme yöntemidir. Bu yöntemde ilk yatırım maliyeti eskiden yüksek iken zamanla uygun maliyetlere düşmüştür. Ve evlerde, tarlalarda, cadde aydınlatmalarında yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca en basit yenilenebilir enerji üretimi yöntemi güneş enerjisidir.

 3  Akarsu enerjisi ile elektrik üretimi

hidroelektrik santraliAkarsu sürekli hareket halinde olduğu için belirli bir kinetik enerjiye ve hareket enerjisine sahiptir. Akarsu önüne konulacak bir türbin veya çark sistemi ile bu kinetik enerji dönme enerjisine ve elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Ülkemizde doğada bulunan akarsu önlerine türbinler yerleştirilerek elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Türkiye de en çok tercih edilen yenilenebilir enerji üretimi yöntemleri arasında akarsu ve hidrolik enerjisi başı çeker.

 4  Denizlerde dalga enerjisi ile elektrik üretimi

dalga enerjisi 1Denizlerde gelgitlerden kaynaklı oluşan dalgalar sürekli hareket halinde olduklarından hem kinetik enerjiye hem de potansiyel enerjiye sahiptirler. Deniz yılanları ve deniz altı uçurtmaları ile dalgaların sahip oldukları enerji titreşimlere dönüştürülür ve titreşimlerin sahip olduğu hareket enerjisi de elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Bu yöntem ile elde edilen elektrik enerjisi 2 saat boyunca devam ettiğinden sürekli olarak bir enerji üretimi söz konusudur. Bu alternatif enerji üretimi yöntemi geleceğin en önemli enerji üretim yöntemleri arasındadır.

 5  Okyanus akıntıları

okyanus akinti enerjisiOkyanus diplerinde bulunan ve çok şiddetli gerçekleşen akıntıların sahip oldukları kinetik enerji okyanus diplerine  yerleştirilen su altı kanatlı türbinleri ile elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Türbinler akıntı ile kanatlarını açarak akıntı yönünde kanatlarını döndürerek elektrik enerjisi üretir. Bu sistem ilk yatırım maliyeti çok düşük olan bir sistem olduğu için okyanusa kıyısı olan ülkeler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

 6  Jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretimi

jeotermal enerjiJeotermal enerji, yer kabuğu katmanları arasında magmaya yakın tabakaların ısınmasına bağlı olarak bu tabakalar arasında birikmiş olan suyun ısınması ve ısınmış, sıcaklığı çok yüksek olan sıcak suyun yer yüzüne çıkması ile elde edilen enerji türüdür.

Ayrıca yer kabuğu katmanları arasında su bulunmayan ancak kayaların çok ısınması ile oluşan yüksek sıcaklığa sahip su buharının yer yüzüne çıkması ile de elde edilir. Yer yüzüne çıkan sıcak su ve sıcak su buharı,  yer kabuğundan çıkarılıp ince bir filtreden geçirilmesi ile kum taneciklerinden arındırılır.

Kum ve çakıl tanelerinden arındırılan sıcak su buharı yoğuşmalı türbinler içinden geçirilir ve bu türbinlerde yoğuşturularak ısı enerjisi elde edilir. Elde edilen ısı ile jeneratör çalıştırılarak elektrik enerjisi elde edilir. Yoğuşturulan su buharından geriye kalan soğutulmuş su bir sistem ile yer kabuğuna geri gönderilir. Bu yöntemle ülkemizde bölgelerimizin tamamında özellikle ege bölgesinde jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretimi yapılmakta ve elektrik dağıtım firmalarına satılmaktadır.

Ülkemizde çok sık kullanılan yenilenebilir enerji üretimi çeşitlerinden biriside jeotermal kaynaklardır.

 7  Hidrojen enerjisi

hidrojen enerjisiHidrojen doğa da bir çok bileşik içerisinde bulunan, ancak tek başına bulunmadığı için ayrıştırılarak elde edilebilen basit bir elementtir. Bu element proton ve elektron barındırana ve yakıldığında çok fazla enerji açığa çıkaran bir element olduğu için uzun yıllardır uzay mekiklerinde yakıt olarak kullanılmaktadır. Hidrojeni bileşiklerinden ayırmak için ısı enerjisi kullanılır. Bu yenilenebilir enerji üretimi yöntemi çok temizdir. Çünkü yakıldığı zaman geriye sadece su ortaya çıkar.

İlk başta gerekli olan ısı enerjisi, elde edilecek olan enerji ile kıyaslandığında çok düşük kalır. Bu nedenle harcanacak ısı enerjisi önemsizdir. Elde edilen hidrojen elementini yakarak jeneratörler aracılığı ile çok fazla elektrik üretimi sağlanabilir. Ayrıca su bileşiminde de hidrojen elementi bulunduğu için elektroliz yöntemi ile de hidrojeni ayrıştırabilir saf halde elde edebilirsiniz. Ayrıca gelecek nesillerin tercih edeceği en önemli yenilenebilir enerji üretimi yöntemidir.hidrojenBu yöntemler çevreci enerji üretimi yöntemleri olarak yenilenebilir enerji üretimi konusunda ülkelerin tercih ettiği ve elektrik enerjisi üreterek tasarruf sağladığı yöntemlerdir. Yenilenebilir enerji üretimi yöntemleri ülkemizde de uygulanmakta olup, hidrojen enerjisi lisanssız olarak sadece 1000 kW ya kadar üretilebildiğinden üretici firmalara aylık kotalar konulmuştur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here