Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

0
48241
yenilenemez enerji kaynakları, yenilenemeyen enerji kaynakları, tükenebilir enerji kaynakları, tükenebilen enerji kaynakları
yenilenemez enerji kaynakları, yenilenemeyen enerji kaynakları, tükenebilir enerji kaynakları, tükenebilen enerji kaynakları

Yaşadığımız dünya üzerinde kullandığımız enerji kaynakları, yenilenebilir enerji ve yenilenemez enerji kaynakları olarak iki tür altında toplanıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları bittiği zaman yeri devamlı olarak doldurulan ve tükenmeyen enerji kaynakları olarak tanımı yapılabilir. Yenilenemez enerji kaynakları ise zaman içerisinde biten ve yeri çok uzun zaman içerisinde dolan enerji kaynaklarıdır.

Yapılan araştırmalara göre yaklaşık elli sene sonrasında yenilenemez enerji kaynaklarının biteceği ifade ediliyor. Bundan dolayı da yüzde beş oranında kullanılan rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvikleri artış gösteriyor. Ve gereken tedbirler de alınmaya başlanıyor. Bu yazıda yenilenemez enerji kaynakları nelerdir? Bu enerjilerin kullanım alanları nelerdir? Ve çevreye yansıttığı zararlar hakkında bilgiler verilmektedir.

Tabiat üzerinde kendi kendine yenilenebilen enerji kaynakları olduğu gibi kendini yenilenemeyen enerji kaynakları da yer alıyor. Aslında insanlar tarafından yenilenemez enerji kaynakları olarak isim verilse de tabiata bakıldığında kendini yenilemeyen enerji kaynağı bulunmaz. Çünkü biraz daha derine inildiğinde tabiatta yer alan pek çok enerji uzun bir zaman diliminde de olsa bir şekilde kendini yeniler.

Bu süre uzun bir zamanda gerçekleştiğinden dolayı bu enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları adı veriliyor. Örnek vermek gerekirse; kömür, doğalgaz, bor ve petrol bu enerji kaynakları arasında bulunur. Bu enerji çeşidinin kullanımı şu anda neredeyse yüzde yüze yakın bir orandadır. Özellikle de petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar ile elde edilen enerji kaynakları bireylerin çok fazla olarak faydalandığı enerjiler arasında kendini gösterir.

Bu bağlamda yenilenemez enerji kaynakları nelerdir? Yenilenemez enerji kaynakları içinde en fazla tüketilen doğalgazdır. Çok uzun süredir tüketilen doğalgazın serüveni Türkiye’de yakın geçmişten başlayarak günümüze kadar sürüyor. Hatta yapılan araştırmalara göre kullanım oranları sürekli yükselmekte. Yine bir diğeri milyonlarca yılda meydana gelen yenilenemez enerji kaynaklarından biri de kömür olarak karşımıza çıkar.

Doğalgaz kullanımın yükselmesinden dolayı, kullanım miktarında çok fazla düşüş yaşanan enerji kaynaklarındandır. Hayvan fosillerinden meydana gelen kömürün taşkömürü adı verilen türü diğerlerinden daha pahalı bir yakıttır. Petrol ise zaten herkesin tahmin ettiği gibi sürekli önemini koruyan ve her toplumun edinmek için çok uğraştığı tükenebilir enerji kaynakları arasında en mühim olanıdır.

Yenilenemez Enerji Kaynakları Hakkında Bilgi

Enerji kaynakları listelendiği zaman yenilenemez şeklinde ifade edilen bir enerji kaynağı bulunmuyorken, oluşumunun çok uzun sürmesinden dolayı bunlara yenilenemeyen enerji adı verilir. Bakıldığı zaman da bu kaynakların büyük kısmı fosil yakıtlar ve nükleer enerjiden meydana gelir. Aynı zamanda özellikle fosil kaynaklı olan enerjilerin yanması ile meydana gelen enerjinin etkin oluşu, işlevselliği ve fazla enerji sağlaması, doğal çevremize ve ekolojik sisteme olan hasarlar azımsanmayacak kadar çoktur. Yine aynı şekilde, nükleer enerjinin de denetimsiz bir şekilde kullanılıyor olması sebebi ile asla geri dönüştürülemeyen ve etkisi çok uzun seneler sürecek olan tabiat ve canlılar için zararları da fazladır.

Yenilenemez enerji kaynakları yerine konulmayan enerji kaynakları olduğu için bir başka şekilde yapay kıvamda olan tükenebilir enerji kaynakları için doğaya ve insan sağlığı açısından olumsuz olması, gelişen teknoloji ile beraber seçimin doğal olandan yana olmasına sebep olmalı diye düşünülebilir.

İşte bu sebepten dolayı başta rüzgar enerjisi olmak üzere diğer enerji kaynakları devreye sokulmaya başlandı. Hatta verimli olabilecek pek çok yerde rüzgar güllerini görmek oldukça mümkün.

Yine nükleer enerji adı verilen plütonyum ve uranyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerinde yer alan proton ve nötronları bir arada turan enerjinin ortaya çıkarıldığında kullanılan enerji de vardır. Evrende kullandığımız elektriğin %20 si bu santrallerde yapılır. Ancak bu da atmosfer kirliliğini beraberinde getirir. Yani nükleer enerji santrallerinde elektrik pahalı değildir ancak santralin maliyeti ise çok fazladır.

Yenilenemez Enerji Kaynakları Zararları Nelerdir?

Yenilenemez olarak belirtilen enerji kaynaklarının aktif bir şekilde kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha pratik ve gürültüsüz bir biçimde kazanılmasıdır. Fakat bu enerji kaynaklarının gereğinden fazla kullanılması son derece olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu yenilenemeyen enerji kaynakları bütününün büyük bir kısmını meydana getiren fosil atıkların doğaya verdiği çok fazla olumsuz etkisi bulunuyor.

Fosillerin yakılarak kullanılıyor oluşu çevre adına zararlı olacak bir sürü gazın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Tabiat için son derece zararlı olan karbondioksit ve metan gazları en yaygın rastlanan gazlardan ikisidir. Aynı zamanda kükürt, kurum, azot oksit, ve partikül gibi maddeler de yenilenemez enerji kaynaklarının yanmasından sonra meydana geliyor.

Yeryüzü için fayda verici olmayan bu gazların ısıyı kendi içlerinde tutma özelliğinden dolayı havadan uzaya ısı geçişi de sağlanamıyor. Bu durum da ekolojik sistem için hiç de istenebilir bir durum değil. Şuan gündemde olan iklim değişikliklerinin en mühim sebepleri arasında da tükenebilen enerji kaynakları tarafımızca çok fazla kullanıldığından gerçekleştiği işaret ediliyor.

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Arasındaki Farklar Nelerdir?

Petrol, kömür, bor ve doğalgaz gibi enerjilerin güneş enerjisi gibi devamlı nitelikte olmaması, bireylerin bu tür gereksinimlerini karşılanması adına devamlı olarak arayış halinde olmalarını gündeme getiriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarında ise bu ifadenin tam aksini söylemek mümkün. Ve bu enerjilerin bittiği sürece doğa tarafından yenilenmesi olanaklı.

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri ihtiyaç olan bu enerji kaynaklarının git gide azalıyor oluşu ya da tamamen bitmesi halinde başka kaynakların keşfedilmesi gerekecektir. Bundan dolayı da şuan yenilenebilir enerjilerin pek çok yerde verimli olacak biçimde kullanım analizleri ve çalışmaları devam ettiriliyor. Radyoaktif elementler ve fosil yakıtlardan oluşan tükenebilen enerji kaynakları kainat üzerindeki bütün canlılar için yaşamsal bir önem taşıyor.

Yenilenemez Enerji Kaynakları Hangileridir? Kısa Kısa Bilgiler

Yenilenemez enerji kaynakları doğalgaz, kömür, petrol ve bor olmak üzere 4 tanedir.

Doğalgaz:

Güncelleniyor…

Kömür:

Güncelleniyor…

Petrol:

Güncelleniyor…

Bor:

Güncelleniyor…

Yenilenemez Enerji Kaynakları Neden Tercih Edilmektedir?

  • Yenilenemez enerji kaynakları ile elektrik üretmek için yapılan enerji santralleri basit tasarıma sahiptir.
  • Neredeyse tüm fosil yakıtlar fiziki olarak bir yerden başka bir yere rahatlıkla taşınabilir.
  • Yenilenemez enerji kaynakları yüksek enerjiye sahiptir ve çok daha verimlidir.
  • Yenilenemez enerji kaynakları sadece enerji üretimi için değil aynı zamanda pek çok alanda da kullanılmaktadır. Otoyollar, tekstil ve deterjan sektörleri bunun en başında gelir.

Yenilenemez Enerji Kaynaklarının Etkileri Nelerdir?

  • Bu enerji kaynakları taşıma esnasında oluşabilecek sızıntılardan dolayı çevreye geri dönülemez derecede zararlar verebilir.
  • Oluşumları tüketimlerinden çok daha yavaş olduğu için tükenebilir enerji kaynaklarıdır.
  • Yakıldıkları zaman ısı ve zararlı gazlar açığa çıkar. Bunun sonucu olarak da küresel ısınma, iklim değişikliği ve insan sağlığına zararları olur.
  • Yenilenemez enerji kaynakları sürekli azaldığı için yıldan yıla fiyatları da artmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here